Liên Hệ

Trụ sở chính: Số 56, Lý Thường Kiệt, Phường Đồng Phú, Thành phố Đồng Hới, Quảng Bình
Văn phòng: 02323858878 - Fax: 02323898586
Website: www.vinaphonequangbinh.vn

Hỗ trợ khách hàng 24/24: 052.800126

Báo hỏng dịch vụ: 0232.119
Thời gian làm việc:
   - Thứ 2 đến Thứ 6:  7h30 - 17h00
   - Thứ 7: 7h30 - 11h00