Dịch Vụ Khách Hàng Tổ chức, Doanh nghiệp

DỊCH VỤ NHẠC CHỜ CHO DOANH NGHIỆP

Nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp trong hoạt động truyền thông Thương hiệu, VNPT Vinaphone sẽ cung cấp dịch vụ Nhạc chờ cho doanh nghiệp với mục đích quảng bá thương hiệu một cách chuyên nghiệp, hiệu quả

Đăng ký

Nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp trong hoạt động truyền thông Thương hiệu, VNPT Vinaphone sẽ cung cấp dịch vụ Nhạc chờ cho doanh nghiệp với mục đích quảng bá thương hiệu một cách chuyên nghiệp, hiệu quả. Doanh nghiệp có thể lựa chọn các hình thức sau đây:

                   */ Hình thức 1: Miễn cước thuê bao, miễn cước bài hát trong 1 khoảng thời gian nhất định theo yêu cầu.

Trong khoảng thời gian này, các thuê bao trong danh sách cài đặt:

Không được phép tạm dừng dịch vụ nhạc chờ

Không được phép hủy dịch vụ nhạc chờ

Được phép mua bài nhạc chờ khác và cài đặt cho 1 hoặc 1 nhóm thuê bao nhất định. Bài nhạc của DN vẫn sẽ là bài nhạc chờ được phát mặc định. 

Được phép tặng nhạc chờ cho TB khác;

                   */ Hình thức 2: Không miễn cước thuê bao, không miễn cước bài hát.

Các TB trong quá trình sử dụng nhạc chờ doanh nghiệp:

Không được phép tạm dừng dịch vụ nhạc chờ

Không được phép hủy dịch vụ nhạc chờ

Được phép mua bài nhạc chờ khác và cài đặt cho 1 hoặc 1 nhóm thuê bao nhất định. Bài nhạc của DN vẫn sẽ là bài nhạc chờ được phát mặc định. 

Được phép tặng nhạc chờ cho TB khác;

                   */Hình thức 3: Không miễn cước thuê bao, không miễn cước bài hát.

- Các TB trong quá trình sử dụng nhạc chờ doanh nghiệp:

Được phép hủy dịch vụ nhạc chờ

Được phép mua thêm các bài nhạc chờ khác

Được phép tặng nhạc chờ cho TB khác

Được phép cài đặt nhạc chờ theo mong muốn sử dụng của thuê bao

- Quy trình gia hạn cước thuê bao và cước bài hát nhạc chờ của các thuê bao: theo quy trình thông thường của dịch vụ RingTunes

Bình luận

0 Bình luận

Dịch Vụ Khác