Dịch Vụ Khách Hàng Tổ chức, Doanh nghiệp

Dịch vụ Hóa đơn điện tử

Hóa đơn điện tử: Là giải pháp giúp cho các Tổ chức, Doanh nghiệp có thể phát hành, phân phối, xử lý các nghiệp vụ và lưu trự hóa đơn điện tử thay thế cho việc phát hành và sử dụng hóa đơn giấy.

Đăng ký

Giới thiệu dịch vụ

- Hóa đơn điện tử: Là giải pháp giúp cho các Tổ chức, Doanh nghiệp có thể phát hành, phân phối, xử lý các nghiệp vụ và lưu trự hóa đơn điện tử thay thế cho việc phát hành và sử dụng hóa đơn giấy.

Lợi ích dịch vụ

Tiết kiệm chi phí:

  • In hóa đơn (Chỉ cần in hóa đơn trong trường hợp khách hàng có yêu cầu sử dụng hóa đơn giấy);
  • Phát hành hóa đơn đến khách hàng (Được phát hành qua phương tiện điện tử thông qua Portal, Email);
  • Lưu trữ hoá đơn (Lưu trữ bằng các phương tiện điện tử với chi phí nhỏ);

Dễ dàng quản lý:

  • Thuận tiện hạch toán, kế toán, đối chiếu dữ liệu;
  • Không xảy ra mất mát, hư hỏng, thất lạc hoá đơn;
  • Đơn giản hóa việc quyết toán thuế của Quý công ty;
  • Thuận tiện cho việc kiểm tra của đơn vị quản lý Thuế.

Thuận tiện sử dụng:

  • Phát hành nhanh chóng, theo lô lớn;
  • Dễ dàng trong việc lưu trữ;
  • Đơn giản hóa việc quản lý, thống kê, tìm kiếm hoá đơn.

Bình luận

0 Bình luận

Dịch Vụ Khác